• Tractor tyres by Saracens Cerrig, Ruthin and Bala
 • Saracens tyres in Cerrigydrudion and Bala
 • Wheel alignment in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Car repairs in in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Wheel balancing in in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Rugged tractor tyres in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Batteries in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Come and visit Saracens in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Mobile tyre repairs from in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Car tyres repaired and fitted in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Performanace tyres in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Low profile tyres in Cerrig, Bala and Pwllheli

Polisi Preifatrwydd

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd!

Mae eich manylion personol yn ddiogel gyda Teiars Saracens gan ein bod wedi ymrwymo'n llwyr i amddiffyn eich preifatrwydd.

Eich Cyfeiriad E-bost

Nid ydym yn cyfnewid, yn gwerthu, rhentu nac yn rhoi eich cyfeiriad e-bost nac unrhyw fanylion eraill i gwmniau eraill.

Ymholiadau

Pan fyddwch chi'n cysylltu gyda ni efallai y byddwn ni'n gofyn am fanylion personol fel enw, cyfeiriad a rhifau ffôn cyswllt sy'n cael eu cadw'n lleol ar ein cyfrifiaduron ni. Rydym angen yr wybodaeth hon er mwyn cysylltu gyda chi am eich ymholiad neu eich apwyntiad. Nid ydym yn rhannu'r wybodaeth hon gydag unrhyw un arall.

Ffurflenni Cyswllt

Rydym yn cadw manylion ar ein cyfrifiaduron ynglyn â'r wybodaeth a roddwch i ni ar eich ffurflenni cyswllt / drwy e-bost. Gwnawn hyn er mwyn gallu ateb eich ymholiad.

Os nad ydych am i ni gadw unrhyw fanylion amdanoch ar ffeil a fyddech cystal â rhoi gwybod i ni.

Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i olrhain ymweliadau â'r wefan gan ddefnyddio Google Analytics.
Nid ydym yn casglu gwybodaeth lle gellir eich adnabod yn bersonol mewn unrhyw ffordd.