• Tractor tyres by Saracens Cerrig, Ruthin and Bala
 • Saracens tyres in Cerrigydrudion and Bala
 • Wheel alignment in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Car repairs in in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Wheel balancing in in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Rugged tractor tyres in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Batteries in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Come and visit Saracens in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Mobile tyre repairs from in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Car tyres repaired and fitted in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Performanace tyres in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Low profile tyres in Cerrig, Bala and Pwllheli

Atgyweirio Teiars

Mae gan yr Adran Drafnidiaeth Llywodraethol reolau pendant ar sut dylai atgyweirio unrhyw bynjar er mwyn cadw lefel uchel o ddiogelwch. Mae’r holl weithlu wedi cael eu hyfforddi i ddilyn y rheolau hyn ac yn atgyweirio pob pynjar i Safon Brydeinig BSAU159f:1990

Cofiwch os ydych yn cael pynjar yn eich cerbyd, tydi’r teiar ddim yn angenrheidiol yn sgrap. Ffoniwch neu galwch i mewn am gyngor gan gwmni a 40 mlynedd o brofiad.