• Tractor tyres by Saracens Cerrig, Ruthin and Bala
 • Saracens tyres in Cerrigydrudion and Bala
 • Wheel alignment in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Car repairs in in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Wheel balancing in in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Rugged tractor tyres in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Batteries in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Come and visit Saracens in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Mobile tyre repairs from in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Car tyres repaired and fitted in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Performanace tyres in Cerrig, Bala and Pwllheli
 • Low profile tyres in Cerrig, Bala and Pwllheli

TEIARS CEIR

Rydym yn stocio teiars ar gyfer pob ystod, o deiars gan brif werthwyr y byd i rhai sy’n rhesymol ar y boced. Gan ein bod yn delio yn uniongyrchol hefo’r prif wneuthurwyr dylem allu darparu unrhyw deiar o’ch dewis erbyn y diwrnod canlynol os nad ydi o mewn stoc yn barod. Rydym yn brif werthwyr i Michelin a BFGoodrich yng Ngogledd Cymru ac yn cadw stoc helaeth o Jinyu.

Galwch i mewn os ydych eisiau trafod neu chanfod unrhyw wybodaeth ac dylai un o’r staff allu eich cynghori ar phob agwedd o brynnu teiars. Rydym yn ymfalchio yn y ffaith nad ydi’r pris rydym yn dyfynnu yn newid gan fod y pris yn ynnwys y gosod, falf newydd a balansio.

Rhaid cofio mai eich teiars yw’r unig rhan o’r car sy’n cyffwrdd y ffordd, felly maen’t yn holl bwysig i sut mae’r cerbyd yn dal y ffordd ac yn stopio’n sydyn. Mae hi’n hanfodol fod dyfnder o 1.6mm ar gorff y teiar er mwyn cadw pefformiad a diogelwch eich cerbyd ar y ffordd.

Gall unrhyw un o’n tim profiadol eich cynghori ar ansawdd a chyflwr eich teiars ac gallech fod yn dawel eich mweddwl na wnawn werthu teiars ichi os nad oes wir eu hangen arnoch. Mae Teiars Saracens yn arbenigo mewn teiars gaeaf ac yn cadw stoc eang o fis Medi ymlaen.

TyreAssist – Gwasanaeth 24 awr am 2 flynedd AM DDIM

Wrth brynnu unrhyw Michelin neu BFGoodrich cewch 2 flynedd o wasanaeth ochr ffordd, sy’n golygu ar unrhyw achlysur o bynjar neu broblem gyda’r teiars, un galwad syml i TyreAssist  ac fe ddaw technegydd profiadol allan i’r cerbyd 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ac i unrhyw le o fewn y D.U.

Ar ol cyrraedd eich cerbyd mi osodith y technegydd eich olwyn sbar neu os nad oes modd gwneud hynny eich llusgo i’r garej agosaf neu i’ch cartref yn RHAD AC AM DDIM.

Teiars Saracens yw’r unig garej anibynnol sy’n gallu cynnig y gwasanaeth hwn yng Ngogledd Cymru.